Medlemstidning

Klubben har en tidning som heter PK-Kontakt och utkommer  4 gånger per år. 
Tidningen görs som webbtidning och mailas ut som PDF till alla medlemmar.
 Har du inte fått den eller har ny mailadress kontakta styrelsen via  klubbmailen.
 
 

 

 

*

Nummer 2 mailas ut inom kort

Manusstopp till nummer 3: 
senast 20 oktober 2018 !

 Saknar du din webtidning kontakta redaktören.

Så här såg omslagen ut till tidigare nummer : 
 
Nummer 1 2018      *      Nummer 2 2018
 
2017
 
**
 
 
Skicka in bilder och övrigt material till: perserkatten1960@hotmail.com

 eller kontakta redaktören på Facebook: Redaktör Perserkatten

PK-Kontakt nr 4 -2017

PK-Kontakt nr 4 - 2016

 

 

 

PK-Kontakt nr 2 - 2016

   

 PK-Kontakt nr 1 - 2016

 

 

PK-Kontakt nr 4 - 2015

 

PK-Kontakt nr 3 - 15

PK-Kontakt nr 2 -15 

 S*Roscinas Amanda
Foto & Ägare Katarina Thell

 

Tidigare nummer av PK-Kontakt