Årsmöte 2019

Årsmötet går av stapeln i slutet av februari 2019

Datum ej bestämt ännu

Mer information sker fortlöpande

Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet ska vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast 10 januari.