ÅRSMÖTE 2018

Årsmötet 2018 kommer gå av stapeln söndagen den 25 februari
 Tid och plats meddelas senare

OBS! 

Motioner till PERSERKATTENS årsmöte 2018 skall vara Perserkattens styrelse  tillhanda senast 10 januari ! 

*